Koirahierojan vakavaa arkea

Koirahieroja tapaa työssään hyvin erillaisia asiakkaita ja yleensä yhdistävä tekijä kaikilla asiakkailla on, että hierontapalkkio peritään vaikka mikä olisi.
Perinnän tapoja on monenlaisia, ohessa esimerkkinä kahden herrasmiehen perinnät 😀😂😂😂